2017 års styrelse            
                                             TELEFON          
 
Ordförande
Vice ordförande

Jan Heiskanen
Esko Rautaen
 

070 2808 729
0142 21553            
               
Försäkringsansvarig
Börje Eriksson
 013 81190
Sekreterare Gun Karlsson

 0142 361081
Kassör Hardy Bernhardsson

 013 82141
Styreseledamot

Roland Bergsten
 
Klubbmästare
Bosse Däljemar
Börje Eriksson
 013 80773
 013 81190
Materialförvaltare
Kurt Johansson

 
Revisorer
Peder Nilsson
Roland Lundahl

 
Revisorsuppleant
Maud Persson

 
Valberedning
Börje Eriksson
Arne Pettersson
Bertil Bersbo

 
Marknadskommite
Boris Staaf
Karl-Arne Blomqvist    
Lennart Karlsson
 
Aktivitetskommite
Börje Eriksson
Peder Nilsson
Anders Lilja
Roland Bergsten
 
  Rallykommite                          
Arne Pettersson
Kurt Johansson
Göran Larsson
Kennet Karlsson
 
Reklamartikelansvarig  Sune Dahlén