Styrelsen 2018Ordförande

Jan Heiskanen

070 2808729

Sekreterare

Gun Karlsson

0142 861081

073 6715605

Kassör

Hardy Bernhardsson

013 82141

Ledamöter

Esko RautanenKarl-Arne Blomqvist


Suppleant

Kurt Johansson


Försäkringsansvarig

Börje Eriksson

013 81190

Klubbmästare

Bo Däljemar

013 80773


Börje Eriksson


Revisorer

Peder NilssonRoland Lundahl


Revisor suppleant

Maud Persson


Arkivansvarig

Hans Gustavsson


Materialansvarig

Kurt Johansson


Rallykommitté

Arne Pettersson

Sammankallande


Göran LarssonKurt JohanssonKenneth KarlssonBörje Eriksson


Marknadskommitté

Gun Karlsson

Sammankallande


Boris StaafLennart KarlssonJan HeiskanenKarl-Arne Blomqvist


Valberedning

Roland BergstenVakantVakant