Ordförande - Jan Heiskanen - 070 2808729
Sekreterare - Gun Karlsson - 073 6715605
Kassör - Hardy Bernhardsson - 013 82141
Ledamot - Vakant
Ledamot - Karl-Arne Blomqvist
Suppleant - Kurt Johansson
Försäkringsansvarig - Börje Eriksson - 013 81190
Klubbmästare - Bo Däljemar - 070 55 80 881
Klubbmästare - Börje Eriksson
Revisor - Peder Nilsson
Revisor - Roland Lundahl
Revisor suppleant - Maud Persson
Arkivansvarig - Hans Gustavsson
Materialansvarig - Kurt Johansson
Rallykommité - Arne Pettersson
Rallykommité - Göran Larsson
Rallykommité - Kurt Johansson 
Rallykommité - Börje Eriksson
Rallykommitté - Kenneth Karlsson
Marknadskommitté - Gun Karlsson
Marknadskommitté - Boris Staff
Marknadskommitte - Lennart Karlsson
Marknadskommitté - Jan Heiskanen
Marknadskommitté - Karl-Arne Blomqvist
Valberedning - Roland Bergsten
Valberedning - Vakant
Valberedning - Vakant
 
(c) MCVBLÅKLINTEN 
hit counter