Ordförande - Jan Heiskanen - 070 280 87 29
Sekreterare - Börje Eriksson - 073 036 07 90
Kassör - Hardy Bernhardsson - 070 260 18 46
Ledamot - Karl-Arne Blomqvist - 070 553 01 99
Ledamot - Fredrik Ljung - 072 703 84 25
Ledamot - Magnus Aspenström - 070 551 30 84
Suppleant - Kurt Johansson - 076 793 34 23
Suppleant - Anders Kindell - 070 825 14 72
Försäkringsansvarig - Börje Eriksson - 073 036 07 90
Klubbmästare - Bo Däljemar - 070 558 08 11 (OBS! Nytt nummer)
Klubbmästare - Sven-Åke Öberg 
Revisor - Peder Nilsson
Revisor - Roland Lundahl
Revisor suppleant - Maud Persson
Arkivansvarig - Hans Gustavsson
Materialansvarig - Kurt Johansson
Rallykommité - Benny Pettersson (sammankallande)
Rallykommité - Göran Larsson
Rallykommité - Kurt Johansson 
Rallykommité - Börje Eriksson
Rallykommitté - Kenneth Karlsson
Marknadskommitté - Lars Karlsson
Marknadskommitté - Boris Staaf
Marknadskommitte - Lennart Karlsson
Marknadskommitté - Jan Heiskanen (sammankallande)
Marknadskommitté - Karl-Arne Blomqvist
Valberedning - Peder Nilsson
Valberedning - Benny Pettersson
Valberedning - Vakant
 
(c) MCVBLÅKLINTEN